Sağlık, hijyen alanındaki bilinçlenme ve yeme içme sektörü
Sağlıklı beslenme ile uzun ömür arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran bilimsel gelişmeler ve araştırmalar arttıkça bu konuda ciddi bir kamuoyu oluşmuş ve çağımız insanı için artık bu konu çok öncelikli bir noktaya gelmiştir.

Öte yandan özellikle metropol insanını tedirgin eden bulaşıcı hastalıkların hemen her sene bir dalga halinde ülkeler hatta kıtalar boyunca yayılması hijyenle ilgili kamuoyu bilinçlenmesini artırmıştır.

Tüm bu gelişmeler sonucunda artık yeme içme sektöründe sağlıklı ürün ve hammaddelerin seçilmesi, seçilen bu ürünlerin doğru hijyen koşullar altında servise hazırlanıp sunulmasını sadece işletme sahiplerinin vicdanı ile kamu otoritesinin denetimi arasında kalan bir konu olmaktan çıkarmıştır. Gittikçe artan tüketici bilinci ve kamuoyu baskısı yeme içme sektörünü bu alanda eskisinden çok daha fazla çaba sarfetmeye ve bunu göstermeye zorlamaktadır.

Profesyonel bir mutfakta hazırlanan yiyecek ve ürünlerin bu kriterlere uygun olup olmadığı hakkında tüketicilerin ilk ve en belirleyici yargısı büyük ölçüde bu yemeklerin nasıl bir ortamda ve hangi servis malzemeleriyle sunulduğuyla oluşmaktadır. Örneğin kirli ve eskimiş bir masa örtüsü, lekeli tabak , çatal ve bıçaklar mutfaktaki büyük çabayı müşteri nezdinde ciddi şekilde baltalayabilmektedir. Aynı şekilde sırf daha uygun maliyetli olması nedeniyle paket serviste kullanmak için seçilen ucuz ama uygun olmayan kap ve servis malzemeleri ne yazık ki servis götürülen müşteri nezdinde işletmeyi ve işletmenin felsefesini temsil edecektir.

Duni ve sağlık

Duni’nin üretim ve satışını yaptığı tüm ürünlerde insan sağlığı bir numaralı önceliğidir. En kaliteli malzemeler en ileri teknolojik üretim metotlarıyla beğenilen Duni ürünlerine dönüştürülürken insan sağlığı sürekli en ön plandadır. Üretim, tedarik, dağıtım süreçlerinin tümünü kapsam altına alan kalite sertifikasyonları ile çevre ve insan sağlığına duyarlılığı ile ödüller kazanan bir sektör lideri olarak Duni ürünleri tüm dünyada 60 yılı aşkın bir zamandır güvenle kullanılmaktadır.

Bu nedenle Duni’nin ürettiği ve satışını yaptığı:
- hiçbir beyaz peçete klorla beyazlatılmamaktadır
- tüm renkli peçete ve masa örtülerinde su bazlı boya kullanılmaktadır
- tüm logolu/baskılı peçete ve masa örtülerinde su bazlı boya kullanılmaktadır
- tüm peçete ve masa örtüleri el değmeden tamamen otomatik paketlenmektedir
- tüm hazır katlı peçeteler el değmeden tamamen otomatik katlanıp paketlenmektedir
- tüm kürdanlar el değmeden her biri ayrı ayrı otomatik paketlenmektedirler
- gıdayla temas eden özellikle paket servise yönelik plastik kap ve servis malzemelerinin hiçbirinde geri kazanılmış plastik hammadesi kullanılmamaktadır
- gıdayla temas eden özellikle paket servise yönelik plastik kap ve servis malzemelerinin hiçbirinde kanserojen etki bulunmamaktadır
- gıdayla temas eden özellikle paket servise yönelik plastik kap ve servis malzemelerinin tümü tat, koku ve ısı geçirgenlik testlerinde AB yasal kabul edilebilir sınır değerlerin bile çok altında kalmaktadırlar.

Servis ürünlerinde tüketicileri bekleyen tehlikeler
Maalesef ülkemizde özellikle paket serviste kullanılan gıdayla doğrudan temas eden plastik kap ve servis malzemelerin önemli bir kısmı insan sağlığına zarar verecek içerik ve mahiyette olup, geri kazanılmış ve kullanım amacına uygun olmayan hammaddeler kullanılarak gelişi güzel üretilebilmektedir. Gıdayla doğrudan temas eden plastik ürünlerle gıda dışı plastik malzemelerin neredeyse hiçbir ayrıma uğramadan aynı anlayışla üretilip kullanıma sunulması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir.

Gelişmiş ülkelerde gıdayla temas eden plastik kaplar farklı kullanım amaçlarına göre farklı malzeme ve üretim teknikleriyle üretilir, böylelikle yüksek ısılara maruz kalma, uzun süre bekleme vb. nedenlerle gıdalara plastik vb. malzemelerden geçiş olması engellenir ve muhtelif kanserojen etkilerin ortaya çıkması bertaraf edilir. Ancak bu kurallara uyulmadan büyük ölçüde ticari kaygılarla en uygun maliyetli materyallere sağlıklı üretim altyapısı olmayan imalathanelerde üretilen kaplarda insan sağlığını tehdit eden bu olumsuzlukların yaşanması ne yazık ki kaçınılmazdır.

Benzer şekilde kağıt peçete kullanımında da insan sağlığına zararlı durumlar ortaya çıkabilmetedir. Günümüzde merdiven altı diye tabir edilen ve büyük ölçüde kayıt dışı çalışan kimi imalathanelerde yurtdışından rulo halinde getirilmiş kağıtlar son derece sağlıksız ortamlarda bekletilip, kesilmekte ve paketlenmektedir. Hatta bazı işletmelerde peçetelerin katlama işi işçiler tarafından manuel yapılabilmektedir.

Kağıt peçetelerde baskı/logo uygulaması ise bazı işletmeler tarafından matbaa boyası kullanılarak bile yapılabilmektedir. Toksit özelliği olan bu tür boyaların bu alanda asla kullanılmaması gerekmektedir.